Zarządzam przerwę, ze względu na brak systematyczności i kiepski stan zdrowia.

Do odwołania.

🙂