psychiatria

kilka słów o psychice

11 komentarzy

Dziś skończyłam czytać bardzo interesującą książkę: Psychiatria bez mitów Edwarda Krzemińskiego. W rozdziale „Człowiek wobec zagrożeń” są bardzo trafnie opisane czyhające na nas niebezpieczeństwa, na każdym etapie życia. Np. „W dążeniu do zapewnienia sobie komfortu, w jakim się wyrastało, zaczyna się wymuszać pochwały w sposób agresywny lub manipulacyjny. Lecz gdy to nie przynosi rezultatów – popada się w nerwicę, postawę wycofującą, bo runął obraz samego siebie, wpojony w dzieciństwie. Wtedy ujawniają się już skutki wszystkich dotychczasowych błędów wychowawczych, jak na przykład brak samodzielności, nieumiejętność ponoszenia odpowiedzialności za siebie, które powodują, że kształtująca się osobowość pozbawiona jest prawidłowego stosunku do otaczającego świata.” […]