esej

mój esej „oburzające dropsy” kołakowski

4 komentarze

Analiza i wielowątkowość utworu pt. „Oburzające dropsy” Leszka Kołakowskiego.Czytając bajki Kołakowskiego nigdy nie byłam pewna, jak się one skończą i czy w ogóle się skończą biorąc pod uwagę ich wielowątkowość. Autor mógłby je przedłużać zależnie od ilości pomysłów, które nachodziłyby go podczas pisania. Lecz ostatecznie bajki tego pisarza nie są długie i zawsze jakoś się kończą. W słowach tytułów zawarte są najważniejsze zagadnienia wybrane z treści utworów. Zajmę się teraz opowiadaniem zatytułowanym „Oburzające dropsy”. Akcja toczy się wokół pozornie niezmienialnych nawykach kilkuosobowej rodziny. Bajka, wg słownika języka polskiego to opowiadanie o treści fantastycznej, zmyślonej lub osnutej na podaniach lub legendach. […]